Silsilah Oppu Sipardamean

 1. Partuturan
 2. Tentang Oppu Sipardamean

Partuturan Oppu Sipardamean

NamaOppu Sipardamean
MargaSibarani Generasi ke-13
Anak
 1. Op Hanna
 2. Op Abigail
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaPubarungbung
Kakek / Ompung doli naPangasahula
Hahadolina
 1. Oppu Siual
 2. Oppu Sitangi
 3. Oppu Simoris
Bapatuana
 1. KK Jahiram
Bapaudana
 1. Guru Sarudung
 2. Panggedat
 3. Parrecep
 4. O Jokkas
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Pugijjang

Pu Sungguraja Br Aruan

Pubinanga

Pangasahula

Pubarungbung

Oppu Sipardamean

Tentang Oppu Sipardamean

Oppu Sipardamean
 adalah anak dari Pubarungbung. Oppu Sipardamean
 merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.Oppu Sipardamean adalah anak dari Pubarungbung. Oppu Sipardamean merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaOppu Sipardamean

Published : 2022-08-24 12:24:03
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak