Silsilah O Pinggan Pasu

  1. Partuturan
  2. Tentang O Pinggan Pasu

Partuturan O Pinggan Pasu

NamaO Pinggan Pasu
MargaRajaguguk Generasi kedua
Anak
  1. Raja Mangalunak
  2. A Pinggan Pasu
  3. A Nihapatian
Daerah asalMuara, Tapanuli Utara
Bapak/ AmongnaRajagukguk
Kakek / Ompung doli naAritonang
Hahadolina
  1. Panungkol Langit
Anggidolina
  1. Ompu Sedak Mumbal umbal
Bapatuana
  1. Ompu Sunggu
Bapaudana
  1. Tuan Simaremare
Bonaniari
Tulang dari Opung doli
Nomor dari Si Raja Batak7
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Tuan Saribu Raja

Si Raja Lontung

Aritonang

Rajagukguk

O Pinggan Pasu

Tentang O Pinggan Pasu

O Pinggan Pasu adalah anak dari Rajagukguk. O Pinggan Pasu merupakan keturunan ke-7 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-2 dari marga Rajaguguk.O Pinggan Pasu adalah anak dari Rajagukguk. O Pinggan Pasu merupakan keturunan ke-7 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-2 dari marga Rajaguguk.

Informasi lainnyaO Pinggan Pasu

Published : 2022-08-25 15:13:29
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak