Silsilah A Pinggan Pasu

  1. Partuturan
  2. Tentang A Pinggan Pasu

Partuturan A Pinggan Pasu

NamaA Pinggan Pasu
MargaRajaguguk Generasi ke-3
Daerah asalMuara, Tapanuli Utara
Bapak/ AmongnaO Pinggan Pasu
Kakek / Ompung doli naRajagukguk
Hahadolina
  1. Raja Mangalunak
Anggidolina
  1. A Nihapatian
Bapatuana
  1. Panungkol Langit
Bapaudana
  1. Ompu Sedak Mumbal umbal
Nomor dari Si Raja Batak8
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Tuan Saribu Raja

Si Raja Lontung

Aritonang

Rajagukguk

O Pinggan Pasu

A Pinggan Pasu

Tentang A Pinggan Pasu

A Pinggan Pasu adalah anak dari O Pinggan Pasu. A Pinggan Pasu merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Rajaguguk.A Pinggan Pasu adalah anak dari O Pinggan Pasu. A Pinggan Pasu merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Rajaguguk.

Informasi lainnyaA Pinggan Pasu

Published : 2022-08-25 15:23:16
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak