Silsilah Tungkir Raja

 1. Partuturan
 2. Tentang Tungkir Raja
 3. Perihal Marga Sipayung

Partuturan Tungkir Raja

NamaTungkir Raja
Panjouona
Gelar
Situngkir
MargaSitungkir Generasi pertama
Anak
 1. Sibagasan
 2. Sipakpahan
 3. Sipangkar
Daerah asalDairi, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaSilahi Sabungan
Ibu/ InongnaPinggan Matio Boru Padang Batanghari
Kakek / Ompung doli naTuan Sorba Di Banua
Hahadolina
 1. Loho Raja
Anggidolina
 1. Sondi Raja
 2. Butar Raja
 3. Dabariba Raja
 4. Debang Raja
 5. Batu Raja
 6. Tambun Raja
Ibotona
 1. Deangnamora
Bapatuana
 1. Sibagotni Pohan
 2. Sipaettua
Bapaudana
 1. Raja Oloan
 2. Raja Hutalima
 3. Raja Sobu
 4. Raja Sumba
 5. Nai Pospos
Nomor dari Si Raja Batak6
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Silahi Sabungan

Tungkir Raja

Tentang Tungkir Raja

Tungkir Raja adalah anak dari Silahi Sabungan bersama istrinya yang bernama Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Tungkir Raja merupakan keturunan ke-6 dari Si Raja Batak, dan generasi pertama dari marga Situngkir <sup>Generasi pertama</sup><td></tr>Tungkir Raja adalah anak dari Silahi Sabungan bersama istrinya yang bernama Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Tungkir Raja merupakan keturunan ke-6 dari Si Raja Batak, dan generasi pertama dari marga Situngkir Generasi pertama

Perihal Marga Sipayung

Adong keunikan taringot marga Sipayung, sabotulna asalni marga Sipayung sian Situngkir do, jala parjolo sahali marhuta tu parbaba Samosir, siani ma muse laho mangaranto laos marhuta tu Simalungun. Diari na mangihut, setiap adong pomparanni omputta Raja Silahisabungan sian sude horong anakna na ualu i, na mangaranto tu Simalungun dikisaran generasi ke-6 dst, dipakke ma marga Sipayung gabe margana, ala naung berterima do margai disi.

Jadi ma marga Sipayung, gabe marga parsadaan pomparanni omputta Raja Silahisabungan diwilayah Simalungun. Dukkon ro situasi na kondusif, mulak ma muse mamakke marga sian horongna masing-masing.

terbukti do on sian fakta na adong nijumpangan ditiap2 punguan, adong do marga Sipayung na sian pomparan ni omputta loho Raja, sondi Raja dll. asa ummattusan taringot tuson, boi ma sukkunon tu lae irvyn purba, nuaeng dipunguan nasida diSimalungun, adong dope marga Sipayung na sian horong sondi Raja

Akurasi artikel ini masih perlu diperbaiki

Informasi lainnyaTungkir Raja

Published : 2020-09-26 20:41:30
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak