Silsilah Pangulu Ponggok Naiborngin

 1. Partuturan
 2. Tentang Pangulu Ponggok Naiborngin

Partuturan Pangulu Ponggok Naiborngin

NamaPangulu Ponggok Naiborngin
Anak
 1. Hutahean
 2. Aruan
 3. Hutajulu
Daerah asalLaguboti, Sumatera Uatara
Bapak/ AmongnaSipaettua
Kakek / Ompung doli naTuan Sorba Di Banua
Anggidolina
 1. Sipartano Nai Borngin
 2. Ompu Raja Laguboti
Bapatuana
 1. Sibagotni Pohan
Bapaudana
 1. Silahi Sabungan
 2. Raja Oloan
 3. Raja Hutalima
 4. Raja Sobu
 5. Raja Sumba
 6. Nai Pospos
Nomor dari Si Raja Batak6
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Pangulu Ponggok Naiborngin

Tentang Pangulu Ponggok Naiborngin

Pangulu Ponggok Naiborngin adalah anak dari Sipaettua. Pangulu Ponggok Naiborngin merupakan keturunan ke-6 dari Si Raja BatakPangulu Ponggok Naiborngin adalah anak dari Sipaettua. Pangulu Ponggok Naiborngin merupakan keturunan ke-6 dari Si Raja Batak

Informasi lainnyaPangulu Ponggok Naiborngin

Published : 2020-09-24 02:49:20
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak