Silsilah Hombang Pinilitan Boru Sirait

  1. Partuturan
  2. Tentang Hombang Pinilitan Boru Sirait

Partuturan Hombang Pinilitan Boru Sirait

NamaHombang Pinilitan Boru Sirait
MargaSirait Generasi ke-4
Suami
Anak
  1. Partano II
  2. Raja Bonandolok
Daerah asalPulau Samosir, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOmpu Raja
Kakek / Ompung doli naRaja Sirait Siahaan
Ito
  1. Ompu Saurlan Sirait
  2. Ompu Tombak Sirait
  3. Raja Mardobur Sirait
Bapaudana
  1. Datu Ronggur
  2. Guru Solomoson
SimatuanaSipartano Nai Borngin
Nomor dari Si Raja Batak10
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Raja Toga Sirait

Raja Sirait Siahaan

Ompu Raja

Hombang Pinilitan Boru Sirait

Tentang Hombang Pinilitan Boru Sirait

Hombang Pinilitan Boru Sirait adalah <i>boru</i> dari Ompu Raja. Hombang Pinilitan Boru Sirait merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Sirait.Hombang Pinilitan Boru Sirait adalah boru dari Ompu Raja. Hombang Pinilitan Boru Sirait merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Sirait.

Informasi lainnyaHombang Pinilitan Boru Sirait

Published : 2020-09-26 01:02:32
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak