Silsilah Op Manadji

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Manadji

Partuturan Op Manadji

NamaOp Manadji
MargaSibarani Generasi ke-5
Istri
  • Br Torus
Daerah asalLaguboti
Bapak/ AmongnaOp Bagot
Kakek / Ompung doli naRaja Sitakki Sibarani
Anggidolina
  1. O Gulut
  2. O Martungkot Mallodjong
Bapatuana
  1. Op Djolma
Bonaniari
Tulang dari Opung doli
Nomor dari Si Raja Batak11
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Sitakki Sibarani

Op Bagot

Op Manadji

Tentang Op Manadji

Op Manadji adalah anak dari Op Bagot. Op Manadji merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Sibarani.Op Manadji adalah anak dari Op Bagot. Op Manadji merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaOp Manadji

Published : 2022-08-25 21:04:40
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak