Silsilah Tinambaan

  1. Partuturan
  2. Tentang Tinambaan

Partuturan Tinambaan

NamaTinambaan
MargaPurba Generasi ke-4
Anak
  1. Op. Singit
  2. Raja Mandosi
Daerah asalHumbang dan Silindung
Bapak/ AmongnaTuan Didolok
Kakek / Ompung doli naPantomhobol
Anggidolina
  1. Tahiraja
  2. Raja Idaon
Bapaudana
  1. Pargodung
  2. Balige Raja
Nomor dari Si Raja Batak10
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Simamora

Toga Purba

Pantomhobol

Tuan Didolok

Tinambaan

Tentang Tinambaan

Tinambaan adalah anak dari Tuan Didolok. Tinambaan merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Purba.Tinambaan adalah anak dari Tuan Didolok. Tinambaan merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Purba.

Informasi lainnyaTinambaan

Published : 2022-09-19 05:39:31
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak