Silsilah Hutajulu

  1. Partuturan
  2. Tentang Hutajulu

Partuturan Hutajulu

NamaHutajulu
MargaHutajulu Generasi pertama
Istri
  • Br Manurung
Daerah asalLaguboti, Sumatera Uatara
Bapak/ AmongnaPangulu Ponggok Naiborngin
Kakek / Ompung doli naSipaettua
Hahadolina
  1. Hutahean
  2. Aruan
Bapaudana
  1. Sipartano Nai Borngin
  2. Ompu Raja Laguboti
Nomor dari Si Raja Batak7
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Pangulu Ponggok Naiborngin

Hutajulu

Tentang Hutajulu

Hutajulu adalah anak dari Pangulu Ponggok Naiborngin. Hutajulu merupakan keturunan ke-7 dari Si Raja Batak, dan generasi pertama dari marga Hutajulu <sup>Generasi pertama</sup><td></tr>Hutajulu adalah anak dari Pangulu Ponggok Naiborngin. Hutajulu merupakan keturunan ke-7 dari Si Raja Batak, dan generasi pertama dari marga Hutajulu Generasi pertama

Informasi lainnyaHutajulu

Published : 2022-08-24 08:43:45
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak