Silsilah Ampangarahap

  1. Partuturan
  2. Tentang Ampangarahap

Partuturan Ampangarahap

NamaAmpangarahap
MargaSagala Generasi ke-3
Daerah asalSamosir, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaRaja Margurgur
Kakek / Ompung doli naSagala Raja
Hahadolina
  1. Tuan Mula Huta
  2. Tuan Sapiri
Anggidolina
  1. Batu Anduhur
Bapatuana
  1. Raja Bangun Rea
Bapaudana
  1. Raja Sungkunon
Nomor dari Si Raja Batak5
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Sagala Raja

Raja Margurgur

Ampangarahap

Tentang Ampangarahap

Ampangarahap adalah anak dari Raja Margurgur. Ampangarahap merupakan keturunan ke-5 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Sagala.Ampangarahap adalah anak dari Raja Margurgur. Ampangarahap merupakan keturunan ke-5 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Sagala.

Informasi lainnyaAmpangarahap

Published : 2023-02-01 21:07:00
Perubahan terakhir : 2023-02-01 21:07:00
Author : Halak batak