Silsilah Op Huta Sada

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Huta Sada

Partuturan Op Huta Sada

NamaOp Huta Sada
MargaManik Generasi kedua
Anak
  1. Ompu Manik Tomok
  2. Ompu Hangabue
Daerah asalSalaon Dolok
Bapak/ AmongnaManik Raja
Kakek / Ompung doli naSilau Raja
Anggidolina
  1. Tuan Dibagarna (pakpak)
Bapatuana
  1. Malau Raja
Bapaudana
  1. Ambarita Raja
  2. Gurning Raja
Nomor dari Si Raja Batak5
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Silau Raja

Manik Raja

Op Huta Sada

Tentang Op Huta Sada

Op Huta Sada adalah anak dari Manik Raja. Op Huta Sada merupakan keturunan ke-5 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-2 dari marga Manik.Op Huta Sada adalah anak dari Manik Raja. Op Huta Sada merupakan keturunan ke-5 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-2 dari marga Manik.

Informasi lainnyaOp Huta Sada

Published : 2023-01-28 10:15:33
Perubahan terakhir : 2023-01-28 10:17:07
Author : Halak batak