Silsilah Parhuta

  1. Partuturan
  2. Tentang Parhuta

Partuturan Parhuta

NamaParhuta
MargaSiagian Generasi ke-4
Daerah asalBalige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaJuara Siagian
Kakek / Ompung doli naPapagalote
Hahadolina
  1. Marsangap
  2. Sidikkan
Bapatuana
  1. Toga Ria
Bapaudana
  1. Raja Itano
  2. Tuan Salading
  3. Siangkat Lombang
  4. Pagar Bosi
Nomor dari Si Raja Batak10
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sibagotni Pohan

Tuan Dibangarna

Raja Siagian

Papagalote

Juara Siagian

Parhuta

Tentang Parhuta

Parhuta adalah anak dari Juara Siagian. Parhuta merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Siagian.Parhuta adalah anak dari Juara Siagian. Parhuta merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Siagian.

Informasi lainnyaParhuta

Published : 2022-08-26 16:55:36
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak