Silsilah Partano Sibarani

  1. Partuturan
  2. Tentang Partano Sibarani

Partuturan Partano Sibarani

NamaPartano Sibarani
MargaSibarani Generasi ke-13
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaOp Sitio
Kakek / Ompung doli naPun Gurnas
Hahadolina
  1. Herman Sibarani
Anggidolina
  1. Pipin Sibarani
  2. Tangkas Sibarani
Bapatuana
  1. Op Si Lando
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Partano III

Raja Si Upar

Partano IV

Op Raja Hasohotan

Raja Puntua Uma

Pun Somanagam

Pu ni Upar Sibarani

Pun Gurnas

Op Sitio

Partano Sibarani

Tentang Partano Sibarani

Partano Sibarani adalah anak dari Op Sitio. Partano Sibarani merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.Partano Sibarani adalah anak dari Op Sitio. Partano Sibarani merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaPartano Sibarani

Published : 2022-08-26 03:42:13
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak