Silsilah Op Jahang Hutapea

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Jahang Hutapea

Partuturan Op Jahang Hutapea

NamaOp Jahang Hutapea
MargaHutapea Generasi ke-9
Istri
  • Br Hutajulu
Anak
  1. Raja Singal Hutapea
  2. Pundalhit Hutapea
Daerah asalLaguboti, Sumatera Uatara
Bapak/ AmongnaToga Natorop Hutapea
Kakek / Ompung doli naOp Jimot Mangulahi
Bapaudana
  1. Op Tumonggur Hutapea
  2. Op Tahi Gukguk Hutapea
  3. Op Tahilan Hutapea
  4. Op Tumording Hutapea
  5. Op Tarrihit Hutapea
Nomor dari Si Raja Batak15
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Ompu Raja Laguboti

Hutapea

Raja Oloan

Op Sarituan

Op Sarimatandang

Op Jimot

Janggap Toba

Op Jimot Mangulahi

Toga Natorop Hutapea

Op Jahang Hutapea

Tentang Op Jahang Hutapea

Op Jahang Hutapea adalah anak dari Toga Natorop Hutapea. Op Jahang Hutapea merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Hutapea.Op Jahang Hutapea adalah anak dari Toga Natorop Hutapea. Op Jahang Hutapea merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Hutapea.

Informasi lainnyaOp Jahang Hutapea

Baliga Raja adalah anak dari Raja Imbang Sanuhu. Baliga Raja merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Sitompul.

Baliga Raja

Baliga Raja adalah anak dari Raja Imbang Sanuhu. Baliga Raja merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Sitompul.

Published : 2022-08-26 00:05:55
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak