Silsilah Paudan Paduahon

  1. Partuturan
  2. Tentang Paudan Paduahon

Partuturan Paudan Paduahon

NamaPaudan Paduahon
MargaSibarani Generasi ke-7
Anak
  1. Pugijjang
  2. Pujjori
  3. Pusonggal
  4. Puniagahan
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaPuttuan Naribur
Kakek / Ompung doli naPangaraja
Bapatuana
  1. Puttu Majur
Nomor dari Si Raja Batak13
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Tentang Paudan Paduahon

Paudan Paduahon adalah anak dari Puttuan Naribur. Paudan Paduahon merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Sibarani.Paudan Paduahon adalah anak dari Puttuan Naribur. Paudan Paduahon merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaPaudan Paduahon

Published : 2022-08-25 16:13:17
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak