Silsilah Oppu Ni Abbosa

  1. Partuturan
  2. Tentang Oppu Ni Abbosa

Partuturan Oppu Ni Abbosa

NamaOppu Ni Abbosa
MargaSibarani Generasi ke-11
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaPubinanga
Kakek / Ompung doli naPu Sungguraja Br Aruan
Hahadolina
  1. Paraddor
  2. Op Siasap
Anggidolina
  1. Pangasahula
  2. Raja Sidagar
Nomor dari Si Raja Batak17
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Pugijjang

Pu Sungguraja Br Aruan

Pubinanga

Oppu Ni Abbosa

Tentang Oppu Ni Abbosa

Oppu Ni Abbosa adalah anak dari Pubinanga. Oppu Ni Abbosa merupakan keturunan ke-17 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-11 dari marga Sibarani.Oppu Ni Abbosa adalah anak dari Pubinanga. Oppu Ni Abbosa merupakan keturunan ke-17 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-11 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaOppu Ni Abbosa

Published : 2022-08-25 03:37:30
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak