Silsilah Datu Manongon

  1. Partuturan
  2. Tentang Datu Manongon

Partuturan Datu Manongon

NamaDatu Manongon
MargaSiburian Generasi ke-4
Daerah asalMuara, Tapanuli Utara
Bapak/ AmongnaRaja Sialaman
Kakek / Ompung doli naTuan Napang
Anggidolina
  1. Bahut Radja
  2. Saribu Radja
  3. Datu Ari
Bapatuana
  1. Lumban Naungkup
Nomor dari Si Raja Batak9
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Tuan Saribu Raja

Si Raja Lontung

Simatupang

Siburian

Tuan Napang

Raja Sialaman

Datu Manongon

Tentang Datu Manongon

Datu Manongon adalah anak dari Raja Sialaman. Datu Manongon merupakan keturunan ke-9 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Siburian.Datu Manongon adalah anak dari Raja Sialaman. Datu Manongon merupakan keturunan ke-9 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Siburian.

Informasi lainnyaDatu Manongon

Published : 2022-08-24 14:07:04
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak