Silsilah Oppu Simoris

  1. Partuturan
  2. Tentang Oppu Simoris

Partuturan Oppu Simoris

NamaOppu Simoris
MargaSibarani Generasi ke-13
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaPubarungbung
Kakek / Ompung doli naPangasahula
Hahadolina
  1. Oppu Siual
  2. Oppu Sitangi
Anggidolina
  1. Oppu Sipardamean
Bapatuana
  1. KK Jahiram
Bapaudana
  1. Guru Sarudung
  2. Panggedat
  3. Parrecep
  4. O Jokkas
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Pugijjang

Pu Sungguraja Br Aruan

Pubinanga

Pangasahula

Pubarungbung

Oppu Simoris

Tentang Oppu Simoris

Oppu Simoris adalah anak dari Pubarungbung. Oppu Simoris merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.Oppu Simoris adalah anak dari Pubarungbung. Oppu Simoris merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaOppu Simoris

Published : 2022-08-24 12:24:58
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak