Silsilah Agus Mangiring

  1. Partuturan
  2. Tentang Agus Mangiring

Partuturan Agus Mangiring

NamaAgus Mangiring
MargaSibarani Generasi ke-15
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaOp Abigail
Kakek / Ompung doli naOppu Sipardamean
Hahadolina
  1. Roy Gindo
Bapatuana
  1. Op Hanna
Nomor dari Si Raja Batak21
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Pugijjang

Pu Sungguraja Br Aruan

Pubinanga

Pangasahula

Pubarungbung

Oppu Sipardamean

Op Abigail

Agus Mangiring

Tentang Agus Mangiring

Agus Mangiring adalah anak dari Op Abigail. Agus Mangiring merupakan keturunan ke-21 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-15 dari marga Sibarani.Agus Mangiring adalah anak dari Op Abigail. Agus Mangiring merupakan keturunan ke-21 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-15 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaAgus Mangiring

Published : 2022-08-24 11:56:31
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak