Silsilah Raja Parsambilan

 1. Partuturan
 2. Tentang Raja Parsambilan

Partuturan Raja Parsambilan

NamaRaja Parsambilan
MargaHutahean Generasi ke-4
Anak
 1. Parhata-hata
Daerah asalLaguboti, Sumatera Uatara
Bapak/ AmongnaRaja Ulaon Gondang
Kakek / Ompung doli naPangulu Tumba
Hahadolina
 1. Raja Situhili
Bapatuana
 1. Raja Sijambang
 2. Raja Sohabobohan
Amangboruna
 1. Raja Simataniari Sianturi
 2. Anak ketiga Datu Sangap Nauli
Namboruna
 1. Sonta Oloan Boru Hutahaean
 2. Rumondang Boru Hutahaean
 3. Manogom Boru Hutahaean
 4. Rumia Mangalantap Boru Hutahean
Nomor dari Si Raja Batak10
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Pangulu Ponggok Naiborngin

Hutahean

Pangulu Tumba

Raja Ulaon Gondang

Raja Parsambilan

Tentang Raja Parsambilan

Raja Parsambilan adalah anak dari Raja Ulaon Gondang. Raja Parsambilan merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Hutahean.Raja Parsambilan adalah anak dari Raja Ulaon Gondang. Raja Parsambilan merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Hutahean.

Informasi lainnyaRaja Parsambilan

Published : 2022-08-24 10:28:39
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak