Silsilah Ompu Jinambe

 1. Partuturan
 2. Tentang Ompu Jinambe

Partuturan Ompu Jinambe

NamaOmpu Jinambe
MargaHutahean Generasi ke-4
Anak
 1. Ompu Jugul
Daerah asalLaguboti, Sumatera Uatara
Bapak/ AmongnaRaja Sohabobohan
Kakek / Ompung doli naPangulu Tumba
Hahadolina
 1. Panjaljal
Bapatuana
 1. Raja Sijambang
Bapaudana
 1. Raja Ulaon Gondang
Amangboruna
 1. Raja Simataniari Sianturi
 2. Anak ketiga Datu Sangap Nauli
Namboruna
 1. Sonta Oloan Boru Hutahaean
 2. Rumondang Boru Hutahaean
 3. Manogom Boru Hutahaean
 4. Rumia Mangalantap Boru Hutahean
Nomor dari Si Raja Batak10
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Pangulu Ponggok Naiborngin

Hutahean

Pangulu Tumba

Raja Sohabobohan

Ompu Jinambe

Tentang Ompu Jinambe

Ompu Jinambe adalah anak dari Raja Sohabobohan. Ompu Jinambe merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Hutahean.Ompu Jinambe adalah anak dari Raja Sohabobohan. Ompu Jinambe merupakan keturunan ke-10 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Hutahean.

Informasi lainnyaOmpu Jinambe

Published : 2022-08-24 10:23:06
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak