Silsilah Op Saur

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Saur

Partuturan Op Saur

NamaOp Saur
MargaSibarani Generasi ke-7
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaGuru Soutihon
Kakek / Ompung doli naRaja Sidogor
Hahadolina
  1. Op Purba
  2. Gr Marojalan
  3. Puramen
  4. Op Banggung
Bapaudana
  1. Pananggara
Nomor dari Si Raja Batak13
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Purbatua

Raja Sidogor

Guru Soutihon

Op Saur

Tentang Op Saur

Op Saur adalah anak dari Guru Soutihon. Op Saur merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Sibarani.Op Saur adalah anak dari Guru Soutihon. Op Saur merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaOp Saur

Published : 2022-09-02 04:49:48
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak