Silsilah Hapotan

  1. Partuturan
  2. Tentang Hapotan

Partuturan Hapotan

NamaHapotan
MargaSimbolon Generasi ke-3
Daerah asalPangururan, Palipi, dan Ronggur
Bapak/ AmongnaMartua Raja
Kakek / Ompung doli naSimbolon Tua
Hahadolina
  1. Suhut Ni Huta
  2. Sirimbang
Bapatuana
  1. Tuan Sori Raja
Nomor dari Si Raja Batak8
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Julu

Ompu Raja Nabolon

Simbolon Tua

Martua Raja

Hapotan

Tentang Hapotan

Hapotan adalah anak dari Martua Raja. Hapotan merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Simbolon.Hapotan adalah anak dari Martua Raja. Hapotan merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Simbolon.

Informasi lainnyaHapotan

Published : 2022-08-30 13:49:11
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak