Silsilah Suhut Ni Huta

  1. Partuturan
  2. Tentang Suhut Ni Huta

Partuturan Suhut Ni Huta

NamaSuhut Ni Huta
MargaSimbolon Generasi ke-3
Daerah asalPangururan, Palipi, dan Ronggur
Bapak/ AmongnaMartua Raja
Kakek / Ompung doli naSimbolon Tua
Anggidolina
  1. Sirimbang
  2. Hapotan
Bapatuana
  1. Tuan Sori Raja
Nomor dari Si Raja Batak8
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Julu

Ompu Raja Nabolon

Simbolon Tua

Martua Raja

Suhut Ni Huta

Tentang Suhut Ni Huta

Suhut Ni Huta adalah anak dari Martua Raja. Suhut Ni Huta merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Simbolon.Suhut Ni Huta adalah anak dari Martua Raja. Suhut Ni Huta merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Simbolon.

Informasi lainnyaSuhut Ni Huta

Published : 2022-08-30 13:48:56
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak