Silsilah Marasutan

  1. Partuturan
  2. Tentang Marasutan

Partuturan Marasutan

NamaMarasutan
MargaSitorus Pane Generasi ke-16
Anak
  1. Panigoran
  2. Mara Pane
  3. Ginagan
Daerah asalSibisa, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaMangaradja Gilo
Kakek / Ompung doli naDjatukko
Hahadolina
  1. Sutan Barita Radja
  2. Djalobe
Bapatuana
  1. Mangardja Gadu
  2. Mangardja Gulingan
Nomor dari Si Raja Batak23
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Pane

Raja Uluan

Raja Mangantar

O Surung Nabolon

Radja Siantar

Mata Sopiak

Sigodang Tua

Raja Liang

Ompu Tumbu

Djagar Naholing

Ompu Radja Pane

Djabengan

Djaubi

Djatukko

Mangaradja Gilo

Marasutan

Tentang Marasutan

Marasutan adalah anak dari Mangaradja Gilo. Marasutan merupakan keturunan ke-23 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-16 dari marga Sitorus Pane.Marasutan adalah anak dari Mangaradja Gilo. Marasutan merupakan keturunan ke-23 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-16 dari marga Sitorus Pane.

Informasi lainnyaMarasutan

Published : 2022-08-26 16:43:43
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak