Silsilah Ginagan

  1. Partuturan
  2. Tentang Ginagan

Partuturan Ginagan

NamaGinagan
MargaSitorus Pane Generasi ke-17
Daerah asalSibisa, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaMarasutan
Kakek / Ompung doli naMangaradja Gilo
Hahadolina
  1. Panigoran
  2. Mara Pane
Bapatuana
  1. Sutan Barita Radja
  2. Djalobe
Nomor dari Si Raja Batak24
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Pane

Raja Uluan

Raja Mangantar

O Surung Nabolon

Radja Siantar

Mata Sopiak

Sigodang Tua

Raja Liang

Ompu Tumbu

Djagar Naholing

Ompu Radja Pane

Djabengan

Djaubi

Djatukko

Mangaradja Gilo

Marasutan

Ginagan

Tentang Ginagan

Ginagan adalah anak dari Marasutan. Ginagan merupakan keturunan ke-24 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-17 dari marga Sitorus Pane.Ginagan adalah anak dari Marasutan. Ginagan merupakan keturunan ke-24 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-17 dari marga Sitorus Pane.

Informasi lainnyaGinagan

Published : 2022-08-26 16:35:15
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak