Silsilah Parhoris

  1. Partuturan
  2. Tentang Parhoris

Partuturan Parhoris

NamaParhoris
MargaLumbang Tobing Generasi ke-9
Anak
  1. Ompu Manahan
  2. Ompu Panontom
  3. Ompu Pansur
Daerah asalTarutung, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOmpu Tunggul
Kakek / Ompung doli naO Sumurung
Hahadolina
  1. Ompu Sumurung II
Anggidolina
  1. Ompu Panohan
  2. Ompu Rajabual
Bapatuana
  1. Ompu Manahan
Bapaudana
  1. Ompu Pangurarat
Nomor dari Si Raja Batak17
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Hasibuan

Guru Mangaloksa

Raja Hutatoruan

Lumban Tobing

Saribu Radja

Tumonggotua

Namorahian

Raja Bonandolok

Panguluraja

O Sumurung

Ompu Tunggul

Parhoris

Tentang Parhoris

Parhoris adalah anak dari Ompu Tunggul. Parhoris merupakan keturunan ke-17 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Lumbang Tobing.Parhoris adalah anak dari Ompu Tunggul. Parhoris merupakan keturunan ke-17 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Lumbang Tobing.

Informasi lainnyaParhoris

Published : 2022-08-25 16:06:11
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak