Silsilah O Barita

  1. Partuturan
  2. Tentang O Barita

Partuturan O Barita

NamaO Barita
MargaLumbang Tobing Generasi ke-6
Anak
  1. Guru Somatail
Daerah asalTarutung, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaPorhis Laga
Kakek / Ompung doli naRangkea Sipagagan
Hahadolina
  1. O Suadumon
Bapatuana
  1. Raja Orang Marberang
Bapaudana
  1. Sahapa Nauluan
  2. Lengelenge Ampang
Nomor dari Si Raja Batak14
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Hasibuan

Guru Mangaloksa

Raja Hutatoruan

Lumban Tobing

Saribu Radja

Tumonggotua

Rangkea Sipagagan

Porhis Laga

O Barita

Tentang O Barita

O Barita adalah anak dari Porhis Laga. O Barita merupakan keturunan ke-14 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Lumbang Tobing.O Barita adalah anak dari Porhis Laga. O Barita merupakan keturunan ke-14 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Lumbang Tobing.

Informasi lainnyaO Barita

Published : 2022-08-25 15:40:44
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak