Silsilah Sahapa Nauluan

  1. Partuturan
  2. Tentang Sahapa Nauluan

Partuturan Sahapa Nauluan

NamaSahapa Nauluan
MargaLumbang Tobing Generasi ke-5
Anak
  1. O Dolok Naopat
Daerah asalTarutung, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaRangkea Sipagagan
Kakek / Ompung doli naTumonggotua
Hahadolina
  1. Raja Orang Marberang
  2. Porhis Laga
Anggidolina
  1. Lengelenge Ampang
Bapatuana
  1. Namorahian
Nomor dari Si Raja Batak13
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Hasibuan

Guru Mangaloksa

Raja Hutatoruan

Lumban Tobing

Saribu Radja

Tumonggotua

Rangkea Sipagagan

Sahapa Nauluan

Tentang Sahapa Nauluan

Sahapa Nauluan adalah anak dari Rangkea Sipagagan. Sahapa Nauluan merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Lumbang Tobing.Sahapa Nauluan adalah anak dari Rangkea Sipagagan. Sahapa Nauluan merupakan keturunan ke-13 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-5 dari marga Lumbang Tobing.

Informasi lainnyaSahapa Nauluan

Published : 2022-08-25 15:37:49
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak