Silsilah O Parhorbo

  1. Partuturan
  2. Tentang O Parhorbo

Partuturan O Parhorbo

NamaO Parhorbo
MargaLumbang Tobing Generasi ke-7
Daerah asalTarutung, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaO Sotargoling
Kakek / Ompung doli naO.R Idjaejae
Hahadolina
  1. O Ni Adian
  2. O Ni Omba
Anggidolina
  1. O Sobiasan
Bapatuana
  1. Op Tuan
Bapaudana
  1. O Mogot
  2. Datu Pangganagana
Nomor dari Si Raja Batak15
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Hasibuan

Guru Mangaloksa

Raja Hutatoruan

Lumban Tobing

Saribu Radja

Tumonggotua

Namorahian

O.R Idjaejae

O Sotargoling

O Parhorbo

Tentang O Parhorbo

O Parhorbo adalah anak dari O Sotargoling. O Parhorbo merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Lumbang Tobing.O Parhorbo adalah anak dari O Sotargoling. O Parhorbo merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-7 dari marga Lumbang Tobing.

Informasi lainnyaO Parhorbo

Published : 2022-08-25 15:20:45
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak