Silsilah Op Ulak Huta

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Ulak Huta

Partuturan Op Ulak Huta

NamaOp Ulak Huta
MargaSitompul Generasi ke-6
Daerah asalPahae, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaO Panggara
Kakek / Ompung doli naSaribu Raja
Anggidolina
  1. Op Hatunduhan
  2. Op Niondolan
Bapatuana
  1. Tuan Saur
  2. Op Pangarisan
  3. Batu Mondom
Bapaudana
  1. Tuan Lombang
  2. Sappulu Tua
Nomor dari Si Raja Batak11
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Sitompul

Ompu Raja Hobol Batu

Op Raja Sibangebange

Saribu Raja

O Panggara

Op Ulak Huta

Tentang Op Ulak Huta

Op Ulak Huta adalah anak dari O Panggara. Op Ulak Huta merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Sitompul.Op Ulak Huta adalah anak dari O Panggara. Op Ulak Huta merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Sitompul.

Informasi lainnyaOp Ulak Huta

Published : 2022-08-24 10:04:35
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak