Silsilah Pangojur

  1. Partuturan
  2. Tentang Pangojur

Partuturan Pangojur

NamaPangojur
MargaSitorus Dori Generasi ke-12
Anak
  1. Ompu ni Hurinjom
  2. Pangambauoba
Daerah asalLumban Nabolon
Bapak/ AmongnaPartimpuan
Kakek / Ompung doli naBindu Raja
Anggidolina
  1. Pangaga
Bapatuana
  1. Patualan
Bapaudana
  1. Soripada / Soripada Sitorus
  2. Sorimonggu
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Dori

Babiat Sosunggulon

Raja Ijolo

Raja Naohot

Raja Liang

Pandahar

Ompu Sauangin

Op Sibatulan 1

Op Juara Nabolon

Bindu Raja

Partimpuan

Pangojur

Tentang Pangojur

Pangojur adalah anak dari Partimpuan. Pangojur merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-12 dari marga Sitorus Dori.Pangojur adalah anak dari Partimpuan. Pangojur merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-12 dari marga Sitorus Dori.

Informasi lainnyaPangojur

Published : 2022-08-24 02:47:18
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak