Silsilah Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

 1. Partuturan
 2. Tentang Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

Partuturan Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

NamaPdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom
Panjouona
Gelar
Ompu Demak
MargaSitorus Dori Generasi ke-14
Anak
 1. Ompu Datu Ronggur
 2. Ompu Raja setan
Daerah asalLumban Nabolon
Bapak/ AmongnaOmpu Tinggi
Kakek / Ompung doli naPangojur
Hahadolina
 1. Maruhum
Anggidolina
 1. Tahi
Bapatuana
 1. Ompu Lintong
Bapaudana
 1. Ompu Silintong
 2. Ompu Simanondang
 3. Ompu Sibaginda
 4. Ompu Sitioman
 5. Ompu Sibosar
Nomor dari Si Raja Batak21
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Dori

Babiat Sosunggulon

Raja Ijolo

Raja Naohot

Raja Liang

Pandahar

Ompu Sauangin

Op Sibatulan 1

Op Juara Nabolon

Bindu Raja

Partimpuan

Pangojur

Ompu Tinggi

Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

Tentang Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom adalah anak dari Ompu Tinggi. Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom merupakan keturunan ke-21 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sitorus Dori.Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom adalah anak dari Ompu Tinggi. Pdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom merupakan keturunan ke-21 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sitorus Dori.

Informasi lainnyaPdt Patia Pontas / Br Manurung / Br Gultom

Baba Raja adalah anak dari Raja Dapotan. Baba Raja merupakan keturunan ke-9 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Sihaloho.

Baba Raja

Baba Raja adalah anak dari Raja Dapotan. Baba Raja merupakan keturunan ke-9 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-4 dari marga Sihaloho.

Published : 2022-08-24 02:17:15
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak