Silsilah Op Sohutihon

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Sohutihon

Partuturan Op Sohutihon

NamaOp Sohutihon
MargaManullang Generasi ke-6
Daerah asalHumbang Hasundutan, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOp Tanggomar
Kakek / Ompung doli naBarita Jolo
Hahadolina
  1. Op Somalongong
Anggidolina
  1. Op Pandangar
  2. Op Panorsa
Bapatuana
  1. Op Patar
Bapaudana
  1. Raja Sonar
Nomor dari Si Raja Batak11
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Oloan

Manullang

Pamuha Raja

Raja Ijolma

Barita Jolo

Op Tanggomar

Op Sohutihon

Tentang Op Sohutihon

Op Sohutihon adalah anak dari Op Tanggomar. Op Sohutihon merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Manullang.Op Sohutihon adalah anak dari Op Tanggomar. Op Sohutihon merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Manullang.

Informasi lainnyaOp Sohutihon

Published : 2023-01-28 10:25:58
Perubahan terakhir : 2023-01-28 10:25:58
Author : Halak batak