Silsilah Raja Ijolma

 1. Partuturan
 2. Tentang Raja Ijolma

Partuturan Raja Ijolma

NamaRaja Ijolma
MargaManullang Generasi ke-3
Anak
 1. Raja Mulana
 2. Baginda Raja
 3. N Oloan
 4. Barita Jolo
 5. S Baragas
 6. Raja Beangan
 7. S Sigolang
 8. Raja Nawalu
Daerah asalHumbang Hasundutan, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaPamuha Raja
Ibu/ InongnaOppu Pangulahan Br Nababan
Kakek / Ompung doli naManullang
Hahadolina
 1. Juara Toba
Anggidolina
 1. Datu Tala
 2. Bonani Aek
Bapatuana
 1. Raja Napasang
Bapaudana
 1. Tuan Delimang
Tulangna
 1. Op Raja Nauli
 2. Op Pangolitan
 3. Op Ledang
 4. Op Siantar
 5. Op Sakkal Ulubalang
Nomor dari Si Raja Batak8
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Oloan

Manullang

Pamuha Raja

Raja Ijolma

Tentang Raja Ijolma

Raja Ijolma adalah anak dari Pamuha Raja bersama istrinya yang bernama Oppu Pangulahan Br Nababan. Raja Ijolma merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Manullang.Raja Ijolma adalah anak dari Pamuha Raja bersama istrinya yang bernama Oppu Pangulahan Br Nababan. Raja Ijolma merupakan keturunan ke-8 dari Si Raja Batak, dan generasi ke-3 dari marga Manullang.

Informasi lainnyaRaja Ijolma

Published : 2023-01-27 03:07:18
Perubahan terakhir : 2023-01-28 10:24:00
Author : Halak batak