Silsilah A. Purba

  1. Partuturan
  2. Tentang A. Purba

Partuturan A. Purba

NamaA. Purba
MargaPurba Generasi ke-6
Daerah asalHumbang dan Silindung
Bapak/ AmongnaRaja Mandosi
Kakek / Ompung doli naTinambaan
Hahadolina
  1. O. Mopul
Bapatuana
  1. Op. Singit
Nomor dari Si Raja Batak12
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Simamora

Toga Purba

Pantomhobol

Tuan Didolok

Tinambaan

Raja Mandosi

A. Purba

Tentang A. Purba

A. Purba adalah anak dari Raja Mandosi. A. Purba merupakan keturunan ke-12 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Purba.A. Purba adalah anak dari Raja Mandosi. A. Purba merupakan keturunan ke-12 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Purba.

Informasi lainnyaA. Purba

Published : 2022-09-19 05:42:05
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak