Silsilah O. Mopul

  1. Partuturan
  2. Tentang O. Mopul

Partuturan O. Mopul

NamaO. Mopul
MargaPurba Generasi ke-6
Daerah asalHumbang dan Silindung
Bapak/ AmongnaRaja Mandosi
Kakek / Ompung doli naTinambaan
Anggidolina
  1. A. Purba
Bapatuana
  1. Op. Singit
Nomor dari Si Raja Batak12
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Simamora

Toga Purba

Pantomhobol

Tuan Didolok

Tinambaan

Raja Mandosi

O. Mopul

Tentang O. Mopul

O. Mopul adalah anak dari Raja Mandosi. O. Mopul merupakan keturunan ke-12 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Purba.O. Mopul adalah anak dari Raja Mandosi. O. Mopul merupakan keturunan ke-12 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-6 dari marga Purba.

Informasi lainnyaO. Mopul

Published : 2022-09-19 05:41:57
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak