Silsilah Partiti

  1. Partuturan
  2. Tentang Partiti

Partuturan Partiti

NamaPartiti
MargaGurning Generasi ke-8
Daerah asalSalaon Dolok
Bapak/ AmongnaRaja Tunggul
Kakek / Ompung doli naGuru Sumodong
Hahadolina
  1. Puniagamon
  2. Purbataha
Anggidolina
  1. Purbajongga
  2. Pangabahan
  3. Pisang Toba
  4. Parjabpi
  5. Puniulbas
Bapaudana
  1. Dt Simintir-intir
Nomor dari Si Raja Batak11
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Guru Tatea Bulan

Silau Raja

Gurning Raja

Guru Ni Ulang Musu I

Guru Maninting

Guru Niulang Musu II

Dt Sotarlapat

Guru Sumodong

Raja Tunggul

Partiti

Tentang Partiti

Partiti adalah anak dari Raja Tunggul. Partiti merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-8 dari marga Gurning.Partiti adalah anak dari Raja Tunggul. Partiti merupakan keturunan ke-11 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-8 dari marga Gurning.

Informasi lainnyaPartiti

Published : 2022-08-23 23:14:56
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak