Silsilah Op Poltak

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Poltak

Partuturan Op Poltak

NamaOp Poltak
MargaSihombing Generasi ke-14
Anak
  1. Op Binsar
Daerah asalLintongnihuta, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaSolugaon
Kakek / Ompung doli naOp Batutahan
Hahadolina
  1. Op Sabungan Bosi
  2. Amparsait
Anggidolina
  1. Op Batuan
  2. Op Batunapir
Bapaudana
  1. Sodugaon
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Sihombing

Lumbantoruan

Hutagurgur

Raung Nabolon

Datu Galapang

Tuan Guru Sinomba

Mangapon

Raja Natarus

Ama Raja Natarus

Op Gugun

Amparhoris

Op Batutahan

Solugaon

Op Poltak

Tentang Op Poltak

Op Poltak adalah anak dari Solugaon. Op Poltak merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sihombing.Op Poltak adalah anak dari Solugaon. Op Poltak merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sihombing.

Informasi lainnyaOp Poltak

Published : 2022-09-06 22:57:50
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak