Silsilah Op Gugun

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Gugun

Partuturan Op Gugun

NamaOp Gugun
MargaSihombing Generasi ke-10
Anak
  1. Op Debata Oloan
  2. Amparhoris
  3. Tuan Nahoda
  4. Ampangadum
Daerah asalLintongnihuta, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaAma Raja Natarus
Kakek / Ompung doli naRaja Natarus
Anggidolina
  1. Saniangnaga
Bapaudana
  1. Op Raja Sihat
  2. Op Raja Paropo
  3. Op Raja Sonar
Nomor dari Si Raja Batak15
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Sihombing

Lumbantoruan

Hutagurgur

Raung Nabolon

Datu Galapang

Tuan Guru Sinomba

Mangapon

Raja Natarus

Ama Raja Natarus

Op Gugun

Tentang Op Gugun

Op Gugun adalah anak dari Ama Raja Natarus. Op Gugun merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-10 dari marga Sihombing.Op Gugun adalah anak dari Ama Raja Natarus. Op Gugun merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-10 dari marga Sihombing.

Informasi lainnyaOp Gugun

Published : 2022-09-06 22:54:55
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak