Silsilah Ompu Sidungdangon

  1. Partuturan
  2. Tentang Ompu Sidungdangon

Partuturan Ompu Sidungdangon

NamaOmpu Sidungdangon
MargaSihombing Generasi ke-13
Anak
  1. Ompu Sanggam
  2. Ompu Jaha
Daerah asalLintongnihuta, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOmpu Parjalaja
Kakek / Ompung doli naOmpu Marjalumbat
Hahadolina
  1. Ompu Hombing
Anggidolina
  1. Ompu Baruang
Bapatuana
  1. Ompu Mallisik
Nomor dari Si Raja Batak18
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sumba

Sihombing

Lumbantoruan

Hutagurgur

Raung Nabolon

Datu Galapang

Juara Babiat

Babiat Sosunggulon

Datu Marulak

Ompu Mangarandang

Guru Shininta

Ompu Marjalumbat

Ompu Parjalaja

Ompu Sidungdangon

Tentang Ompu Sidungdangon

Ompu Sidungdangon adalah anak dari Ompu Parjalaja. Ompu Sidungdangon merupakan keturunan ke-18 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sihombing.Ompu Sidungdangon adalah anak dari Ompu Parjalaja. Ompu Sidungdangon merupakan keturunan ke-18 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-13 dari marga Sihombing.

Informasi lainnyaOmpu Sidungdangon

Published : 2022-09-06 22:43:18
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak