Silsilah Op Bolak

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Bolak

Partuturan Op Bolak

NamaOp Bolak
MargaSitompul Generasi ke-9
Daerah asalPahae, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOp Martangul
Kakek / Ompung doli naOp Burju
Hahadolina
  1. Op Mangang
  2. Op Mita Raja
Anggidolina
  1. OP Nengal II
  2. Panordak
Bapatuana
  1. Op Ladan
Bapaudana
  1. Op Pagul
Nomor dari Si Raja Batak14
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Sitompul

Ompu Raja Hobol Batu

Op Raja Sibangebange

Datu Manggiling

Mata Mira

Raja Nengal

Op Burju

Op Martangul

Op Bolak

Tentang Op Bolak

Op Bolak adalah anak dari Op Martangul. Op Bolak merupakan keturunan ke-14 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Sitompul.Op Bolak adalah anak dari Op Martangul. Op Bolak merupakan keturunan ke-14 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Sitompul.

Informasi lainnyaOp Bolak

Published : 2022-08-31 04:11:50
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak