Silsilah Ahab

  1. Partuturan
  2. Tentang Ahab

Partuturan Ahab

NamaAhab
MargaSitompul Generasi ke-14
Daerah asalPahae, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaRaja Maondang
Kakek / Ompung doli naRaja Mangamar
Hahadolina
  1. Raja Salomo
Nomor dari Si Raja Batak19
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Sitompul

Ompu Raja Hobol Batu

Op Raja Lumbantoruan

Raja Imbang Sanuhu

Raja Namora Sande Tua

Namora Banua Aji

Sutan Bodiala

Lompu Tua

Op Mangamar

Raja Manjait

Raja Soamar

Raja Mangamar

Raja Maondang

Ahab

Tentang Ahab

Ahab adalah anak dari Raja Maondang. Ahab merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sitompul.Ahab adalah anak dari Raja Maondang. Ahab merupakan keturunan ke-19 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-14 dari marga Sitompul.

Informasi lainnyaAhab

Published : 2022-08-27 02:19:38
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak