Silsilah Op Landus

  1. Partuturan
  2. Tentang Op Landus

Partuturan Op Landus

NamaOp Landus
MargaSitompul Generasi ke-10
Anak
  1. Amalandus
  2. Sigais
Daerah asalPahae, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaOp Mangamar
Kakek / Ompung doli naLompu Tua
Hahadolina
  1. Raja Manjait
Anggidolina
  1. Sigair-gair
Nomor dari Si Raja Batak15
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Raja Sobu

Raja Sitompul

Ompu Raja Hobol Batu

Op Raja Lumbantoruan

Raja Imbang Sanuhu

Raja Namora Sande Tua

Namora Banua Aji

Sutan Bodiala

Lompu Tua

Op Mangamar

Op Landus

Tentang Op Landus

Op Landus adalah anak dari Op Mangamar. Op Landus merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-10 dari marga Sitompul.Op Landus adalah anak dari Op Mangamar. Op Landus merupakan keturunan ke-15 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-10 dari marga Sitompul.

Informasi lainnyaOp Landus

Published : 2022-08-27 02:06:46
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak