Silsilah Sibaso

  1. Partuturan
  2. Tentang Sibaso

Partuturan Sibaso

NamaSibaso
MargaSitorus Pane Generasi ke-9
Daerah asalSibisa, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaRaja Liang
Kakek / Ompung doli naSigodang Tua
Hahadolina
  1. Ompu Tumbu
  2. Naesek
Bapaudana
  1. Raja Tuhil
Nomor dari Si Raja Batak16
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Pane

Raja Uluan

Raja Mangantar

O Surung Nabolon

Radja Siantar

Mata Sopiak

Sigodang Tua

Raja Liang

Sibaso

Tentang Sibaso

Sibaso adalah anak dari Raja Liang. Sibaso merupakan keturunan ke-16 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Sitorus Pane.Sibaso adalah anak dari Raja Liang. Sibaso merupakan keturunan ke-16 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-9 dari marga Sitorus Pane.

Informasi lainnyaSibaso

Published : 2022-08-26 17:57:24
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak