Silsilah Djalobe

  1. Partuturan
  2. Tentang Djalobe

Partuturan Djalobe

NamaDjalobe
MargaSitorus Pane Generasi ke-16
Daerah asalSibisa, Sumatera Utara
Bapak/ AmongnaMangaradja Gilo
Kakek / Ompung doli naDjatukko
Hahadolina
  1. Sutan Barita Radja
Anggidolina
  1. Marasutan
Bapatuana
  1. Mangardja Gadu
  2. Mangardja Gulingan
Nomor dari Si Raja Batak23
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Jae

Raja Narasaon

Raja Mangatur

Toga Raja Sitorus

Sitorus Pane

Raja Uluan

Raja Mangantar

O Surung Nabolon

Radja Siantar

Mata Sopiak

Sigodang Tua

Raja Liang

Ompu Tumbu

Djagar Naholing

Ompu Radja Pane

Djabengan

Djaubi

Djatukko

Mangaradja Gilo

Djalobe

Tentang Djalobe

Djalobe adalah anak dari Mangaradja Gilo. Djalobe merupakan keturunan ke-23 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-16 dari marga Sitorus Pane.Djalobe adalah anak dari Mangaradja Gilo. Djalobe merupakan keturunan ke-23 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-16 dari marga Sitorus Pane.

Informasi lainnyaDjalobe

Published : 2022-08-26 16:55:06
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak