Silsilah Panggedat

 1. Partuturan
 2. Tentang Panggedat

Partuturan Panggedat

NamaPanggedat
MargaSibarani Generasi ke-12
Daerah asalSibarani Nasampulu, Laguboti
Bapak/ AmongnaPangasahula
Kakek / Ompung doli naPubinanga
Hahadolina
 1. KK Jahiram
 2. Pubarungbung
 3. Guru Sarudung
Anggidolina
 1. Parrecep
 2. O Jokkas
Bapatuana
 1. Paraddor
 2. Op Siasap
 3. Oppu Ni Abbosa
Bapaudana
 1. Raja Sidagar
Nomor dari Si Raja Batak18
Garis keturunan
dari Si Raja Batak
Raja Batak

Raja Isombaon

Tuan Sori Mangaraja

Tuan Sorba Di Banua

Sipaettua

Sipartano Nai Borngin

Raja Sibarani

Partano II

Raja Banggua

Paudan

Pangaraja

Puttuan Naribur

Paudan Paduahon

Pugijjang

Pu Sungguraja Br Aruan

Pubinanga

Pangasahula

Panggedat

Tentang Panggedat

Panggedat adalah anak dari Pangasahula. Panggedat merupakan keturunan ke-18 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-12 dari marga Sibarani.Panggedat adalah anak dari Pangasahula. Panggedat merupakan keturunan ke-18 dari Si Raja Batak , dan generasi ke-12 dari marga Sibarani.

Informasi lainnyaPanggedat

Published : 2022-08-24 16:53:43
Perubahan terakhir : 2022-09-25 18:10:22
Author : Halak batak